top of page

Co je právní wellness

Jednoduše řečeno, cítit se dobře i v komplikovaných životních situacích.

Právní wellness je cesta souladu v oblasti právních rozepří, dohod a vyjednávání. Konflikt i jiné náročné situace patří do našich životů a jsou jejich přirozenou součástí. Ať se nám to líbí nebo ne. A když už to tak je, pojďte zjistit, jak se o sebe v takových situacích co nejlépe postarat. Být v konfliktu zpravidla přináší pocit nepohodlí, ohrožení, strach, nejistotu. Tyto pocity často vedou ke zkreslenému vnímání sebe sama, ostatních i toho, co je pro Vás v dané chvíli skutečně důležité, a k automatickým reakcím jako útok, útěk nebo ztuhnutí. Pojďme společně vypnout automatického pilota a prozkoumat Vaše pocity, potřeby, cíle a možnosti dalšího postupu.

řešení konfliktu

Ať už se jedná o konflikt v rodinných vztazích, na pracovišti, ve škole, mezi sousedy, obchodními partnery nebo jde o majetkové vyrovnání či vyjednávání podmínek důležité smlouvy, vždy jsou ve hře kromě logických požadavků a objektivních kritérií také emoce, minulé zkušenosti, sociální kontext, a jiné životní aspekty, prostě naše lidství, naše jedinečnost. Identifikace těchto často skrytých aspektů je pro úspěšné řešení konfliktu klíčové.

 

Většina náročných životních situací má navíc právní souvislosti, z nichž některé jsou zřejmé na první pohled, jiné jsou pro člověka bez právního vzdělání skryté nebo nejasné. Bez právního vzdělání může být proto obtížné zvolit tu nejvhodnější variantu přístupu k Vaší záležitosti.

Právní Wellness

Konzultace v oblasti právních rozepří, dohod a vyjednávání

Holistický přístup ke konfliktu 

bottom of page