top of page

Konzultace

Chcete porozumět širším souvislostem a aspektům vaší situace a najít ten nejvhodnější směr vašich dalších kroků? Potřebujete uvolnit napětí nebo posílit vyjednávací schopnosti? Máte obavy postupovat právní cestou? Nebo prostě jen toužíte přestat se ve svém životě držet zpátky a začít vědomě kráčet po své jedinečné cestě s odvahou, důvěrou a nadhledem? 

 

Právní wellness vám může pomoci. Jste-li připraveni obrátit pozornost do svého nitra, a alespoň o kousíček vystoupit ze své komfortní zóny, začnete se zbavovat vnitřních omezení a překážek na cestě růstu a úspěchu v práci, podnikání, vztazích a dalších oblastech vašeho života. Aktivujete plnou sílu své životní energie.

Co můžete od konzultace očekávat? Naše první osobní setkání bude především o vzájemném seznámení a poskytnutí informací k záležitosti, která Vás trápí. Další průběh je velmi individuální v závislosti na Vašem záměru, v různé kombinaci však náplní bude:

Marcela Valtrová
  • Identifikace omezujících přesvědčení a postojů

  • Práce s emocionální stránkou záležitosti

  • Zjištění a pojmenování toho, co je pro vás v dané situaci důležité

  • Podpora vašich komunikačních a vyjednávacích schopností - Transformace obrazu nepřítele, Conflict coaching

  • Orientace v právních souvislostech tak, aby složitý právní svět nebyl překážkou na vaší cestě

  • Individuální gongová lázeň, dechová cvičení, uvolnění těla

  • Výběr dalšího kroku a postupu. 

Pokud máte zájem o osobní konzultaci k vaší konkrétní situaci, zavolejte mi na číslo telefonu +420 606 736 757 nebo pošlete e-mail na adresu valtrova@dejure.cz a domluvíme si termín.

Právní Wellness

Konzultace v oblasti právních rozepří, dohod a vyjednávání

Holistický přístup ke konfliktu 

bottom of page