Konzultace

Chcete porozumět širším souvislostem a aspektům Vaší situace a najít ten nejvhodnější směr Vašich dalších kroků? Máte obavy postupovat právní cestou a potřebujete se v tom všem zorientovat, uvolnit napětí nebo posílit vyjednávací schopnosti?

 

Právní wellness Vám může pomoci.

Co můžete od konzultace očekávat? Naše první osobní setkání bude především o vzájemném seznámení a poskytnutí informací k záležitosti, která Vás trápí. Další průběh je velmi individuální v závislosti na Vašem záměru, v různé kombinaci však náplní bude:

  • Identifikace omezujících přesvědčení a postojů

  • Práce s emocionální stránkou záležitosti

  • Zjištění a pojmenování toho, co je pro Vás v dané situaci důležité

  • Podpora Vašich komunikačních a vyjednávacích schopností - Transformace obrazu nepřítele, Conflict coaching

  • Nalezení takového řešení, které pokryje všechny Vaše důležité potřeby a současně bude respektovat ostatní účastníky

  • Orientace v právních souvislostech tak, aby složitý právní svět nebyl překážkou na Vaší cestě.

Pokud máte zájem o osobní konzultaci k Vaší konkrétní situaci, zavolejte mi na číslo telefonu +420 606 736 757 nebo pošlete e-mail na adresu valtrova@dejure.cz a domluvíme si termín.

Právní Wellness

Konzultace v oblasti právních rozepří, dohod a vyjednávání

Holistický přístup ke konfliktu