top of page

O mně

V průběhu své dosavadní právní praxe jsem měla možnost pozorovat mnoho různých lidských příběhů a došla jsem k přesvědčení, že čistě právní přístup a soudní řízení, ve kterém není místo pro zohlednění širších okolností řešeného případu, je pro většinu lidí frustrující. Má mediační praxe mi současně ukázala, že odlišnost a rozdílnost nemusí nutně vést k bolesti, frustraci a pocitu nespravedlnosti. I náročné právní situace a konflikty je možné řešit tak, abyste byli spokojení s výsledkem po všech stránkách. ​Vždy mě zajímaly souvislosti toho, co se děje kolem mě i ve mně. Zajímá mě, co se skrývá pod povrchem. Mám ráda, když věci dávají smysl. Naslouchám, pozoruji, pokládám otázky a vytvářím prostor pro integraci, spojení.

Věřím, že pravda našeho života je v nás samých, tudíž že to nejlepší řešení své situace může najít každý sám v sobě, když si uvědomí, co je pro něj skutečně důležité, tzn. uvede do souladu myšlení a cítění a podle toho se rozhodne, kterým směrem jít dál. S citem, respektem a úctou k sobě i druhým. Ne vždy je snadné tento přístup zvolit, znám to z vlastní zkušenosti.

Marcela Valtrová

V roce 1997 jsem získala magisterský titul na Právnické fakultě University Palackého v Olomouci. V rámci výkonu advokacie jsem získala široké zkušenosti z různých právních oblastí, zejména práva občanského, pracovního, rodinného a obchodního. Po setkání s prací Forresta Woody Mostena, mediátora, právníka a peacemakera, mne nadchly možnosti mediace a spolupracujícího přístupu v poskytování právních služeb. Absolvovala jsem mediační výcvik vedený společností Conflict Management International ve spolupráci s Anglo-americkou vysokou školou, o.p.s. Dále jsem se zúčastnila specializačních tréninků a nástavbových kurzů v oblasti vyjednávání, obchodní a rodinné mediace (Česká advokátní komora, Conflict Management International) a po složení profesní zkoušky působím od roku 2013 jako zapsaná mediátorka v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Ve své praxi využívám principy Nenásilné komunikace (NVC), kterou jsem se učila u lektorů certifikovaných mezinárodním Centrem pro Nenásilnou komunikaci na mezinárodních intensivních školeních a workshopech (Robert Kržišnik, Kathleen Macferran, Frank Gaschler, Anna Mills, Miki Kashtan).

 

Mne i mou práci formovaly a stále inspirují také poznatky a zkušenosti z účasti na vzdělávání v praktické kineziologii a NLP, práci s traumatem, tělem a jeho energetikou (Karla Fechterová, Zdeňka Jordánová, Lenka Lutonská, Komala, Harald Auer, Carlos Sepulveda, Lucie Chvojková a další).

 

To vše sdílím formou individuálních konzultací, lektorské a přednáškové činnosti a využívám denně během mé advokátní a mediační praxe.

Právní Wellness

Konzultace v oblasti právních rozepří, dohod a vyjednávání

Holistický přístup ke konfliktu 

bottom of page