top of page
Mgr. Marcela Valtrová

V průběhu své dosavadní právní praxe jsem měla možnost pozorovat mnoho různých lidských příběhů a došla jsem k přesvědčení, že čistě právní přístup a soudní řízení, ve kterém není místo pro zohlednění širších okolností řešeného případu, je pro většinu lidí frustrující. Má mediační praxe mi současně ukázala, že odlišnost a rozdílnost nemusí nutně vést k bolesti, frustraci a pocitu nespravedlnosti. I náročné právní situace a konflikty je možné řešit tak, abyste byli spokojení s výsledkem po všech stránkách.

Co je právní wellness

Jednoduše řečeno, cítit se dobře i v komplikovaných životních situacích.

Právní wellness je cesta souladu v oblasti právních rozepří, dohod a vyjednávání. Konflikt i jiné náročné situace patří do našich životů a jsou jejich přirozenou součástí. Ať se nám to líbí nebo ne. A když už to tak je, pojďte zjistit, jak se o sebe v takových situacích co nejlépe postarat. Být v konfliktu zpravidla přináší pocit nepohodlí, ohrožení, strach, nejistotu. Tyto pocity často vedou ke zkreslenému vnímání sebe sama, ostatních i toho, co je pro Vás v dané chvíli skutečně důležité, a k automatickým reakcím jako útok, útěk nebo ztuhnutí. Pojďme společně vypnout automatického pilota a prozkoumat Vaše pocity, potřeby, cíle a možnosti dalšího postupu. Můžete si vybrat formu individuální konzultace, mediace nebo podporu komunikace v rámci skupinových jednání.   

Právní Wellness

Konzultace v oblasti právních rozepří, dohod a vyjednávání

Holistický přístup ke konfliktu 

bottom of page