top of page

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Jak souvisí gong s konfliktem a řešením sporů

Právní wellness jako cesta souladu v oblasti právních rozepří a jiných konfliktů je inspirováno původním konceptem wellness, jak byl rozpracován Johnem Travisem, tzn. jako multidimenzionální přístup, který směřuje k dosažení nejvyšší potencionální životní pohody a zdraví na úrovni těla, duše i ducha v podmínkách a prostředí, v nichž se člověk nachází. Jednou z možností, jak se v náročném životním období o sebe postarat je proto i relaxace, snižování stresu, harmonizace. Vibrace, zvuky a hudba jsou již od pradávna využívány lidstvem k posvátným rituálům, ceremoniím, léčebným praktikám a také jako komunikační prostředek. Jedním z nástrojů, který unikátním způsobem propojuje vibrace se zvukem a vytváří tím nejen hudební zážitek, je gong. Grand Gongmaster Don Conreaux vnímá gong jako Sat Guru hudebních nástrojů. Znamená to, že gong má potenciál rozpouštět temnotu (tj. napětí, obavy, strachy apod.) a přinášet světlo.

 

Tóny a vibrace gongu vytváří rezonanční prostor, ve kterém se vše přítomné  rozechvívá a dává do pohybu směrem ke své přirozenosti a pravé podstatě. Účinky vystavení se zvukovým vlnám, které rozvibrovaný gong vysílá, se projevují především jako hluboké uvolnění a zklidnění mysli. To přináší jasnost vnímání sebe sama, své síly a krásy. Rozvíjí pocit důvěry. Otevírá přístup k vyšší inspiraci.  

Gongová lázeň a konflikt

Spouští harmonizační a regenerační procesy ve fyzickém těle. Vibrace zvuku gongu tak otevírají prostor pro obnovení celkové rovnováhy člověka, a to jak na úrovni mentální, tak na úrovni fyzické, psychické a spirituální. S gongem se vydáváte na cestu ke zdraví, pohodě, vyrovnanosti a správným rozhodnutím.

V rámci naší spolupráce můžete využít potenciálu gongu ve formě individuální gongové lázně. Tradiční gongová lázeň trvá přibližně 60 minut, z toho 45 minut zní gong a dalších cca 15 minut věnujeme úvodnímu naladění a závěrečnému pozvolnému probuzení a zpřítomnění. Při gongové lázni zpravidla ležíte, ale lze případně i sedět, a jen necháváte zvukové vlny procházet Vaším tělem. Můžete se dostat do stavu podobnému spánku, ocitnout se v hlubokém meditativním stavu, mít vize, získat inspiraci... Každý má svůj jedinečný prožitek gongové lázně, proto je vhodné nemít očekávání.

Máte-li zájem o individuální gongovou lázeň nebo i jinou formu setkání s gongem, neváhejte mne kontaktovat. Můžete také sledovat blog na těchto webových stránkách, kam mimo jiné umísťuji pozvánky na gongové lázně pro veřejnost a jiné gongové události.​

Právní Wellness

Konzultace v oblasti právních rozepří, dohod a vyjednávání

Holistický přístup ke konfliktu 

bottom of page