top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMarcela

Zvládání konfliktů a mediace na principech nenásilné komunikace


Naše řešení jsou jen tak dobrá, jako naše chápání problému. To je důvod, proč je dobré si na prvním místě ujasnit to, o co nám jde, a nesnažit se hned hledat řešení. Konec konců, ono řešení, alespoň v hrubých obrysech, přirozeně vyplyne z prozkoumávání toho, co nás v dané situaci trápí, co nám chybí a po čem toužíme.


Díky své profesi mám k dispozici nástroje a techniky, které pomáhají objasnit příčinu konfliktu, spojují lidi, snižují napětí, budují týmy, pomáhají zvýšit porozumění a zlepšují vzájemnou komunikaci. Dle mého názoru však není důvod, proč by většina těchto komunikačních a vyjednávacích nástrojů a technik měla zůstávat výsadou profesionálních mediátorů. Mezi takové techniky bezpochyby patří i koncept nenásilné komunikace.


Co se mi na nenásilné komunikaci líbí je, že vlastně nejde o techniku. Jde spíše o vědomé zaměření pozornosti na hodnoty a potřeby, které jsou společné všem lidem. Jednoduchá struktura nenásilné komunikace nás i v konfliktních situacích učí zůstat ve spojení jak se sebou, tak s ostatními. Tím podporuje sebeuvědomění, uvolněné naslouchání a ochotu hledat řešení, které uspokojí všechny zúčastněné. Konfliktní nebo jinak náročné situace potom přestávají být strašákem a stávají se příležitostí pro hlubší porozumění.


Umění zklidnit stresové situace a vést opravdový dialog by mělo patřit mezi základní životní dovednosti nejen pro mediátory, ale i pro rodiče, učitele, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví, resp. všechny, kdo chtějí tvořit svět, ve kterém je radost žít - svět, kde odlišný neznamená špatný.


Nezbytné základní informace o podstatě nenásilné komunikace můžete načerpat z knih. Pokud však takto nabité teoretické znalosti nebudete trénovat a procvičovat v konkrétních situacích tak, abyste si dokázali udržet vnitřní klid, když atmosféra houstne a napětí vzrůstá, stále budete sklouzávat do starých kolejí a dokazovat, kdo má pravdu nebo co je tzv. normální, případně z takových situací budete utíkat nebo se jim usilovně vyhýbat.


Pokud vás zajímá, jakým způsobem lze nenásilně uplatňovat svou sílu a využít konflikt pro růst a rozvoj v osobním i profesním životě, chcete to sami umět a máte rádi výzvy, mám pro vás jeden tip. V listopadu letošního roku bude otevřen 116-hodinový výcvik „Mediace pro život – zručnosti a dovednosti nenásilné komunikace pro zvládání konfliktů v běžném i profesním životě“. Všechny potřebné informace získáte na stránce https://4usi.cz/vzdelavani/


Tento výcvik jsem absolvovala v první polovině letošního roku v rámci svého dalšího vzdělávání a vřele vám ho doporučuji. Díky skutečně intenzívnímu trénování klíčových dovedností pro zvládání konfliktů v reálných i cvičných situacích pod citlivým vedením Mgr. Ivany Horákové jsem mohla principy nenásilné komunikace skutečně integrovat do svého života. Kromě rozšíření a prohloubení profesních dovedností cítím po absolvování výcviku mnohem větší lehkost prožívání každodenních stresových situací, hlubší důvěru a bezpečí. Jako bonus jsem procvičila empatii k sobě a objevila mediaci vnitřního konfliktu.


Řešení konfliktu závisí především na způsobu, jakým k němu jeho účastníci přistupují. Nechcete-li ztrácet čas a energii ve vyčerpávajících hádkách nebo v napjatých vztazích, proč se blíže neseznámit s nenásilnou komunikací? Neboť jak říká jedno přísloví: „Nemůžeš zadržet vlny, ale můžeš se naučit na nich surfovat“.

92 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.

Právní Wellness

Konzultace v oblasti právních rozepří, dohod a vyjednávání

Holistický přístup ke konfliktu 

bottom of page